Byggprocess och dokumentation

Jag har tidigare använt Grunt för enklare saker som att slå ihop filer. Gulp har fungerat lika bra och enda problemet jag har haft är att skapa filindex för Docco. Eftersom gulp.task('docs', ['builddocs', 'docsindex']); kör builddocs och docsindex samtidigt finns det inga filer att bygga ett index över, men man kan ange att en task i Gulp ska vänta på en annan task:

// return är viktigt för att det ska fungera
gulp.task('builddocs', function () {
 return gulp.src(['src/*/*.js', 'src/*.js'])
  .pipe(docco())
  .pipe(gulp.dest('./docs'));
});

// docsindex väntar på att builddocs ska bli färdig
gulp.task('docsindex', ['builddocs'], function () {
 folderToc('docs', {
  name: 'index.html',
  layout: 'classic',
  filter: '*.html',
  title: 'Files'
 });
});

En annan sak jag upptäckte när jag jobbade med byggprocessen var att man kan lägga till devDependencies och version till package.json med npm install react --save-dev och dependencies med npm install react --save. Snabbare än att ändra package.json manuellt.

Jag hade inga problem med att köra testen, lokalt eller på Travis. Jag har inte läst något mer om hur man testar react-kod eller Jest, men jag har tänkt skriva test till min kod. Jag brukar skriva ett par test och sen sluta för det tar för lång tid.

Jag har en gulp-task som automatiskt kopierar index, js, bygger jsx och scss när de filerna ändras. För att inte behöva ladda om sidan varje gång jag ändrar något, använder jag Tincr, som är ett tillägg till Chrome. Tincr fungerar perfekt till css, som den kan byta ut utan att ladda om sidan. När jag sparar scss-filerna så ser jag förändringarna direkt i webbläsaren med bara ett par millisekunders fördröjning. Jag behöver inte skriva css direkt i webbläsaren längre.

Jag är antagligen inte färdig med byggprocessen, och jag gissar att jag kommer behöver ändra den när jag har skrivit mer kod och vet vad jag behöver.

JSHint

Jag har tidigare använt JSLint som plugin i vim, men det är oftast iriterande eftersom felen oftare beror på att jag inte har skrivit färdigt koden än att koden är dålig. Därför är det mycket bättre att Travis lintar koden, men jag har även skapat en git-hook som körs innan koden pushas till Github.

#!/bin/sh

# .git/hooks/pre-push

while read oldrev newrev refname
do
 branch=$(git rev-parse --symbolic --abbrev-ref $refname)
 if [ "gh-pages" != "$branch" ]; then
  gulp lint
 fi
done

Onödigt kanske, men jag ville se hur git-hooks fungerar.

Travis

Jag har valt att köra Travis på master-branchen istället för gh-pages, eftersom jag tycker det är bättre att ha koden i master och genererade filer i gh-pages. Jag har även tänkt att Travis ska generera filerna och sen pusha till gh-pages varje gång kod pushas till master, men så långt har jag inte kommit än.

Git

Jag har tänkt använda feature branches, vilket innebär att jag skapar en ny branch för varje feature eller bug, och när jag är färdig och har fungerande kod mergar jag branchen med master. På så sätt vet jag alltid att koden i master-branchen fungerar, vilket är väldigt bra om jag ska använda Travis för att generera kod till gh-pages.

Men detta, plus att jag inte har all kod i gh-pages, kommer kanske göra det svårare för de andra som läser kursen att bidra med kod. Så jag får kanske tänka om.

Jag kommer skapa en milestone för varje vecka på Github och koppla issues till den för att veta vad jag ska göra och se hur långt jag har kommit. Jag har även skapat några labels till mina issues: bug, new feature, low priority, normal priority och high priority.

Länkar