Dessa är mina kommentarer på Sofia Hjelms djupdykning.

Jag kände inte till React.addons.classSet, men den är väldigt användbar och jag hade kunnat använda den i min applikation. Jag har inte kollar på något i React.addons mer än TestUtils, i min egna applikation.

Envify är säkert väldigt ifall man behöver använda API-nycklar eller annat som man inte vill skriva direkt i koden, utan istället spara i en environment-variabel. I en tidigare kurs använde jag ett shell-script med raden sed "14s/'.*'/'$(echo $toerh_id)'/" -i app/assets/javascripts/config.js för att ändra API-nyckel, envify hade varit en mycket snyggare lösning.

Momentjs har jag nog använt i alla mina senaste projekt. I denna kursen har jag använt det för att se om podcast-datan ska hämtas på nytt, p.g.a. gammal data, och även för att kunna skriva ut datumen i ett snyggare format. Moment-range har jag aldrig använt.

Det är helt klar väldigt nyttigt att läsa andras kod, jag borde göra det mer.